czwartek, 23 września 2010

Monika Zawadzki CONCEPTMonika Zawadzki to artystka wizualna, tworząca instalacje, obiekty i video. Jest dyrektorką artystyczną pism DIK Fagzine i K MAG, a także doktorantką na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.Kilka słów o projekcie:

Karmnik i przystanek. (Separacja w przestrzeni publicznej.)
Obecność ‘innych’ ludzi wewnątrz instalacji rozumianej jako ‘każda sytuacja’ powoduje dystans. Karmnik i przystanek to ogólnodostępne moduły w przestrzeni miasta, zaprojektowane zgodnie z zasadą odspołeczną. Swobodne, zawieszone w powietrzu. Odpoczywają, podobnie jak ciało ludzkie zanurzone w wodzie. Wytwarzane z prefabrykatów i powielanie w nieskończoność. Są to obiekty ściśle wyspecjalizowane, o czystej funkcjonalności. Jednostka żywieniowa oraz jednostka relaksująca. Umożliwiają całkowite odseparowanie od świata zewnętrznego podczas czynności jedzenia i odpoczywania – procesów przemiany materii oraz energii. Świadomość oczywistych transformacji np. substancji martwych w część substancji żywej lub energii negatywnej w energię pozytywną. Komplementarność obiektu oraz czynności.”


Na wystawie w Goldex Poldex w Krakowie można zobaczyć pierwszą część pracy Separacja w przestrzeni publicznej pt. Karmnik i przystanek. Drugą część - Ścianki działowe – będzie można obejrzeć 22.09.2010 w Pradze w Karlin StudiosBrak komentarzy:

Prześlij komentarz