poniedziałek, 3 grudnia 2012

Przegranego nie czyta się bezkarnie

Marcin Doktor Polak i Marcin Szafrański na okrągło i do upadłego czytają "Przegranego" Thomasa Bernharda. Minimalny czas trwania performansu to 24 godziny.


Lektura ma na celu zbadanie granic pomiędzy życiem a sztuką. Czytanie do upadłego ma pokazać stopniowy rozdźwięk pomiędzy zamkniętą formą dzieła sztuki literackiej i muzycznej (struktura książki Bernharda, poprzez powtarzające się swobodnie motywy, przypomina Wariacje Goldbergowskie J. S. Bacha), a życiem, które jest zarazem dynamiką i mieszaniną prawidłowości, błędów, powtórzeń, tak zwanej normalności, wariactwa, zmęczenia, ryzyka i improwizacji. W tle pojawiają się idee uczynienia z życia dzieła sztuki oraz – z drugiej strony – przywrócenia sztuki (zwłaszcza literackiej i muzycznej) życiu. 


Obaj lektorzy podzielają nietzscheańsko-derridiańskie przekonanie o tym, że lektura jest działaniem twórczym. Akcja ma stworzyć optymalne warunki do ujawniania się kreatywności lektury. Dodatkowym kontekstem stanie się igranie z frazesem „kryzys czytelnictwa”. 

Głosy lektorów będą wybrzmiewać osobno, zachodzić na siebie i łączyć się z muzyką. Podstawową wytyczną lektury jest dążenie do perfekcji wyrazu. Publiczność będzie miała okazję zaobserwować jak efekty tego dążenia zmieniają się w czasie, jak zależą od kondycji lektorów-performerów, ich potencjału fizycznego, interpretacyjnego i improwizacyjnego. 

Publiczność miała całodobowy wstęp do sali, czytanie odbywało się non-stop niezależnie od obecności publiczności.


Marcin Doktor Polak (1979). Dr filozofii, performer, założyciel „grupy odśrodkowej”, w obrębie której podejmuje działania ingerujące w przestrzeń publiczną. Razem z Marcinem Szafrańskim tworzy „Teatr Filozoficzny” powstający aktualnie w ramach projektu konstruowanego wspólnie z teatrem „Łaźnia Nowa”. Hobbystycznie wykłada estetykę na UPJPII.

Marcin Szafrański (1977). Psycholog, performer. Prezes Salvate – Krakowskiego Centrum Psychologicznego.

Powyższy duet zorganizował i przeprowadził w lipcu tego roku warsztaty psychologiczno-filozoficzne w teatrze „Łaźnia Nowa” w ramach projektu Teatr zmiany czy zmiana teatru? (tekst pochodzi z materiału informacyjnego performerów)

niedziela, 23 września 2012

Komunikaty kultury – przesłanie plakatu

Moje ulubione plakaty z wystawy: Komunikaty kultury – przesłanie plakatu. Europejski plakat na przełomie XX i XXI w.  zorganizowanej w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

O wystawie pisze Zdzisław Szubert:
 "Dla wszystkich prezentowanych tu twórców plakat jest wyrazem ich wewnętrznej pasji. Plakat artykułuje ich światopogląd artystyczny, poprzez niego określają także swoją postawę wobec otaczającego świata. Mimo całej mozaiki reprezentowanych środków wyrazu – od rozmalowanych, metaforycznych kompozycji po powściągliwe formy wywodzące się z tradycji konstruktywizmu plakaty te przypominają nam, że to Europa była kolebką narodzin nowoczesnego plakatu i nadal jest to najsilniejszy jego ośrodek.
Ekspozycja została przygotowana na bazie materiałów wystawy „Przesłanie plakatu”, zorganizowanej z inicjatywy czołowego czeskiego plakacisty Karela Míška w Pradze w 2001 roku. Zaprosił on wówczas do Pragi 18 projektantów z 10 krajów europejskich. Plakaty z tej wystawy zostały przekazane przez dwoma laty do zbiorów Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Były wieloletni kurator tych zbiorów Zdzisław Schubert dokonał re-designu wystawy praskiej, uzupełniając ją zarówno o nowsze prace autorów z ostatniej dekady, jak i poszerzając krąg projektantów, biorących udział w wystawie o nowe nazwiska. Tym samym liczba autorów zwiększyła się do 21, a liczba krajów do 12. Wystawa jest nie tylko przeglądem kondycji europejskiego plakatu kulturalnego na przełomie stuleci, ale także relacją więzów łączących poszczególnych autorów. Szereg z nich, w tym także Míšek, odbywało staże lub studia w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego na warszawskiej ASP.
Obraz europejskiej kultury, jaki się wyłania z prac prezentowanych artystów pokazuje ogromne spektrum wydarzeń kulturalnych – spektakli teatralnych, wystaw, filmów, imprez muzycznych, festiwali, kongresów i spotkań świadczących o bogactwie kultury naszego kontynentu. Otrzymały one wspaniałą oprawę wizualną w postaci plakatów –  zwiastunów wydarzeń, a po ich odbyciu – artystycznych dokumentów epoki. Wystawa ukazuje bardzo różnorodne sposoby podejścia do tematyki kulturalnej, w przypadku kilku autorów, także społecznej. Od twórców preferujących swobodnie kreowaną wizję malarską, jak widzimy to u Lecha Majewskiego, Karela Míška, Baty Kneževića czy Finna Nygaarda do poddanych rygorom powściągliwego formułowania znaku pracach Dušana Junka, Sławomira Iwańskiego, czy w niektórych plakatach Uwe Loescha i Kariego Piippo. Pozostali mieszczą się pomiędzy tymi granicznymi postawami kreując bogaty świat symboli, metafor i aluzji, ubranych w nowoczesną, odpowiadającą naszym czasom, formę graficzną. Interesujące jest na przykład porównanie graficznych interpretacji twórczości Szekspira, najczęściej wystawianego autora, w plakatach Michela Bouvet’a, Dušana Junka, Baty Kneževića, Pekki Loiri czy Vladislava Rostoki." (materiały do wystawy)
 

Bata Knežević


Vladislav RostokaAutorzy uczestniczący w wystawie
Tapani Aartomaa (Finlandia)
Michel Bouvet (Francja)
Josef Flejšar (Czechy)
Sławomir Iwański (Polska)
Radovan Jenko (Słowenia)
Dušan Junek (Słowacja)
Bata Knežević (Serbia)
Piotr Kunce (Polska)
Uwe Loesch (Niemcy)
Pekka Loiri (Finlandia)
Lech Majewski (Polska)
Karel Míšek (Czechy)
Finn Nygaard (Dania)
István Orosz (Węgry)
Kari Piippo (Finlandia)
Péter Pócs (Węgry)
Vladislav Rostoka (Słowacja)
Gianfranco Torri (Włochy)
Niklaus Troxler (Szwajcaria)
Vanessa Vérillon (Francja)
Mieczysław Wasilewski (Polska)


sobota, 15 września 2012

Tomek Baran Światło/czułe

O wystawie w Bunkrze Sztuki                                                                                                 
środa, 12 września 2012

Rafał Pytel "Absentia luminis"Wystawa grafiki Rafała Pytla w MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA 
od dziś do 10 października 2012. Wywiad z artystą tutaj


wtorek, 11 września 2012

Gummo Photos - młoda polska fotografia

Właśnie zaczął funkcjonować bank fotografii młodych polskich twórców. Mowa o projekcie Gummo Photos. Dlaczego to ważny projekt? Gdyż jest to narzędzie, które pozwala po atrakcyjnych cenach nabywać polską fotografie artystyczną. Założeniem jest wspieranie naszych młodych i zdolnych. W tej chwili w portfolio znajdują się pracę następujących artystów fotografików: Yulka Wilam, Sonia Szóstak, Marcin Filipowicz, Joanna Gorlach, Dorota Kaczmarek oraz Marcin Kosakowski . Zachęcam do kupowania i wspierania sztuki!


poniedziałek, 3 września 2012

W kontrze do socrealizmu

Kolekcja sztuki nowoczesnej bydgoskiego Muzeum Okręgowego jest przekrojowa. Mamy szereg prac malarskich charakterystycznych dla określonych nurtów swoich czasów. W tym wpisie pokazuję reakcje sztuki polskiej na koloryzm, ale głównie na socrealizm powojennej Polski. Mamy obrazy przedstawicieli "II Grupy Krakowskiej", kontynuatorów konstruktywizmu z elementami nadrealizmu i metafory (Jarema, Kantor, Nowosielski, Stern). Obecny jest też "Klub Młodych Artystów i Naukowców" z Marianem Boguszem na czele. Grupa lubiła eksperymenty formalne oraz odpowiadała na wydarzenia społeczne w kraju (należała do niej też Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska). Mamy przykłady abstrakcji ekspresyjnej (materia i barwa na planie pierwszym). Informel i późniejszy taszyzm. A Aleksandra Jachtoma z grupy "Rekonesans" uprawiała malarstwo typu: kolor-światło-przestrzeń. To tylko kilka kierunków rozwoju polskiego malarstwa, piękna spuścizna, fajnie sobie przypomnieć jak było. 


Tadeusz Kantor, Piekarze, 1946


Jerzy Grabowski, Struktura wtrętów - progres 8/7, 1982


Aleksandra Jachtoma, Vreen, tryptyk, 1978


Maria Jarema, Rytmika, 1948Marian Szulc, Obraz I, 1948


Jerzy Nowosielski, Pejzaż z tramwajem, 1964 (?)


Wojciech Fangor, Kompozycja, 1955


Marian Bogusz, Symfonia liturgiczna Honeggera, 1955


Jan Tarasin, Liczydła II, 1969


Jonasz Stern, Kompozycja, 1952 (?)


Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Kompozycja z czerwoną parasolką, 1957


Marek Włodarski, Budowa, 1948


sobota, 1 września 2012

Konstanty Laszczka

Klasyczne popiersia Laszczki, po prostu świetne.

 Fryderyk Chopin, 1931, gips patynowany

 Popiersie Jadwigi z Brzeźniskich Laszczkowej, 1926/27, gips

Potępiona (błędny ognik), 1904/1905, gips 

 Dr. Kułakowski, 1905, gips

Popiersie Julianowej Fałatowej, 1901, gips 

Popiersie Marii Skrzyńskiej - Sobańskiej, 1918/1920, gips


Prace pochodzą z daru Konstantego Laszczki na rzecz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

sobota, 18 sierpnia 2012

Iwona Banaszewska

 (fragment)
 (fragment)
 (fragment)
Iwona Banaszewska
Malarstwo
Wernisaż w sobotę 18 sierpnia 2012 o godz. 18.00
Wystawa 18.08 - 23.09.2012
Iwona Banaszewska jest laureatką nagrody specjalnej przyznanej przez dyrektora Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy Wacława Kuczmę w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych "Promocje 2009" w Legnicy. Nagrodą jest wystawa w bydgoskiej Galerii.