sobota, 5 lutego 2011

Anna Niesterowicz NIEGRZECZNE

Anna Niesterowicz znana m.in. z prac wideo:

- "07 zgłoś się" (film oparty na wyciętych dialogach ze znanego serialu, dekonstuujący zachowania i język ukazany w serialu)
- "Nieprawdziwy zamek" (o biurokratycznej stronie CSW Zamek Ujazdowski)
- "Do ostatniej krwi" - (nagranie własnego stosunku seksualnego, w czasie którego polała się krew - z nosa)

...pokazała cykl w ramach wystawy NIEGRZECZNE.(Bunkier Sztuki). Prace ukazują kobiety w sytuacji opresyjnej, broniące się przed stereotypem, buntujące się przeciwko zastanym normom, świadome nieuchronności kary.